เปลี่ยนภาษา English

บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด “มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า...”
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และงานออกแบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่บริการ ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์

ประสบการณ์ของเรามีดังนี้