เปลี่ยนภาษา English
Welcome to PNB
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด "มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพและการบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า..."
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ประกอบธุรกิจร่วม 2 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และงานออกแบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่บริการให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์ และด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่ดี มีความซื่อตรง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากอีกหลายๆ สถาบันให้เพิ่ม งานด้านการดูแล การจัดหา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

NEWS

Dr. Tanapol Kortana : CEO P.B.N.
International has Graduated Doctor Degree
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันทอม)
 
more
Products / Sevices
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด "มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพและการบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า..."
  • ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
  • ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)
  • ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
  • ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV, Finger Print, RFID, Smart Card)
  • ระบบสื่อสารการเรียนการสอนทางไกล (E-Learning, i-Learning)
  • ระบบตรวจการณ์ของรถยนต์สายตรวจ (Mobile Video Patroller)
Marketing

ปัจจุบัน บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เปิดให้บริการธุรกิจในข่ายงานต่างๆ ดังนี้
  • Computer Technology
  • Future Education
  • Network System & Design
  • Information System
Experiences

ความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และงานออกแบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่บริการให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์ และด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี